THE PLATFORM FOR
CATEGORY 2 INSTITUTES AND CENTRES
UNDER THE AUSPICES OF UNESCO
Raport UNESCO o zasobach wodnych
Raport UNESCO o zasobach wodnych

Polska Akademia Nauk jest organizatorem konferencji Rozwiązania Bliskie Naturze dla poprawy zasobów wodnych, podczas której będzie miała miejsce prezentacja równoległa dokumentu Nature-Based Solutions (opracowanego przez World Water Assessment Programme (UNESCO IHP)) podczas Światowego Forum Wody w Brazylii. Konferencja odbędzie się 22 marca 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Warszawie
Related Membership